השלב ה-3: בין לבין פגישות אישיות באונליין ותמיכה לאורך כל התהליך

השלב ה-3: בין לבין פגישות אישיות באונליין ותמיכה לאורך כל התהליך